IFO har opbygget en særlig kompetence med hensyn til gennemførelse af redaktionelle undersøgelser og har gennemført undersøgelser for alle typer trykte medier.

Undersøgelserne tilpasses naturligvis de konkrete behov, og der udvikles spørgeskemaer, der matcher mediernes egenart.

I alle undersøgelser arbejdes med IFO-red modellen, der ikke alene giver et samlet mål for, i hvilken grad det redaktionelle indhold lever op til læsernes behov, men som også peger på de indsatsområder, hvor det bedst kan betale sig at forbedre for at opnå en højere grad af læser loyalitet.

Første fase i modellen er definitionen af de redaktionelle emneområder, der skal indgå i målingen. Denne fase gennemføres som en brainstorming mellem IFO og mediet. Efterfølgende afprøves emneområderne i en række kvalitative interviews med læsere af mediet. I denne kvalitative proces udbygges emnelisten, således at den dækker alle aspekter af læserforventninger.

Anden fase er gennemførelse af kvantitative interviews med et spørgeskema, hvor læserne:

  • Svarer på interessen for hver emnekategori
  • Tilkendegiver tilfredsheden med mediets behandling af hver emnekategori
 
 
 

Svarene på spørgsmålene gives på en semantisk skala, og der foretages en bearbejdning af tilfredsheden, hvor der tages hensyn til betydningen af de enkelte emnekategorier. Har kategorien stor betydning for læserne, tillægges tilfredsheden stor betydning, og omvendt: Har kategorien lille betydning, tillægges tilfredsheden lille betydning.

Denne vejning munder ud i en samlet tilfredshedsscore, som fortæller om mediets styrke i forhold til sine læsere. Via IFO´s omfattende viden og erfaring med denne type målinger, vil det altid være muligt at relatere tilfredshedsscoren til andre medier indenfor samme mediegruppe.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.