Det er indlysende, at en hver virksomhed skal passe godt på sine kunder. Derfor er kundetilfredshed og kundeloyalitet objekter som det er afgørende at undersøge i stort set alle virksomheder. For det er jo typisk nemmere at sælge mere til dem, der allerede kender én - end at opdyrke nye kunder.

Det er IFOs opfattelse, at kunde-tilfredshed og –loyalitet bør ses som en helhed, og ikke blot som opdelte kvantitative målinger af mere eller mindre tilfældige parametre.

Derfor benævner vi vore kundeanalyser som relationsanalyser, fordi vi ønsker at pointere og afdække indholdet af de mere kvalitative relationer – søge forklaringer og ikke kun opgøre facts.

Andre relationer kan være lige så vigtige som kunderelationerne. Det kan være relationer til samarbejdspartnere, leverandører samt relationer internt i virksomheden. Medarbejderne spiller i mange sammenhænge en afgørende rolle for niveauet af kundeloyalitet.

Vore relationsanalyser indeholder derfor ofte undersøgelser af virksomhedens øvrige relationer – og typisk i en sammenhæng, der gør det muligt at sammenligne relationerne med hinanden.

Hvor tilfredse tror medarbejderne f.eks., at kunderne er sammenlignet med hvor tilfredse kunderne selv siger de er? Og hvad tror medarbejderne er vigtigst for kunderne sammenlignet med, hvad kunderne selv siger er vigtigst?

 
 
 
 

IFOs kunderelationsundersøgelser starter altid kvalitativt. Hvordan ser billedet ud hos kunderne? Hvilke faktorer betyder mest? Hvordan påvirker konkurrencesituationen kundernes forventninger? Hvilke specifikke ting bør man arbejde på at forbedre

Udfra denne kvalitative foranalyse og en nøje gennemgang af alle forhold i kunderelationerne dannes grundlaget for den efterfølgende kvantificering.

At udtrykke kundetilfredshed i tal giver den enkelte virksomhed mulighed for at sætte mål. Hvad vil virksomheden gøre bedre? Og hvornår skal et højere tilfredshedsmål være opnået?

Den grundige kvalitative foranalyse gør kvantificeringen effektiv og enkel, og samtidig bliver den efterfølgende anvendelighed i virksomhedens organisation langt større.

 
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.