Årets imageanalyse har haft deltagelse af 3.062 erhvervsledere, og er dermed den mest omfattende image-benchmark analyse i Danmark. Undersøgelsen afdækker de 100 største og mest toneangivende virksomheders image på ni imageparametre, kendskab, imagedrivers og den umiddelbare perception til virksomhederne.

Undersøgelsen er gennemført efter samme metode i 22 år, og der er således tale om et omfattende historisk materiale, der er med til at give de rigtige forklaringer på udviklingen, og på de væsentligste indsatsområder og drivers for de enkelte virksomheder.

SE IMAGEPARAMETRENE HER > 
SE DE 100 VIRKSOMHEDERS PLACERING HER > 

BAG OM PLACERINGERNE

Hvis din virksomhed er en af de 100 virksomheder i analysen, bør I overveje at købe IFOs omfattende specialrapport, der giver adgang til alle de konkrete bedømmelser, der ligger til grund for placeringerne i imageavisen, og som vil give jer et uvurderligt indblik i baggrunden for jeres placering og klare indikationer af, hvor I med fordel kan
fokusere i jeres kommunikation med omverdenen og i udviklingen af jeres image.

I hovedrapporten, der er på 149 sider, bliver der gået bag om placeringerne og fokuseret på de konkrete bedømmelses- og imagescorer for hver af de 100 virksomheder, og der bliver gået i dybden med virksomhedernes reelle udvikling parameter for parameter.

IFOs imagepakke omfatter:

Virksomheds specifik særrapport, hvor vi går i dybden med:

  • Kendskab og Image i forskellige målgrupper af ledere – efter geografi, virksomhedsstørrelse, alder, stilling, branche og køn. Vi kan her identificere, hvilke segmenter, der opbygger eller nedbryder image
  • Forskelle i vurdering fra respondenter, der kender virksomheden godt (ImageKapital) og fra dem, der kun kender virksomheden lidt (OmdømmeIndtryk)
  • Identifikation af potentialet til et bedre image. Hvor er de “lavthængende frugter”, og kan man opnå et bedre image alene via kommunikation?
  • Detaljeret benchmarks i forhold til andre virksomheder fra analysen.

Forretningsorienteret sparringsmøde på ca. 2 timer, hvor vi sammen gennemgår resultaterne, ser på konkurrenterne, og diskuterer om der er potentiale til mere og hvordan det bedst udnyttes i konkrete fremadrettede tiltag.

Baggrundsrapport på 149 sider, der indeholder grundig beskrivelse af undersøgelsens metode, data for samtlige 100 virksomheder i undersøgelsen, de største frem- og tilbagegange både samlet og på de underliggende parametre og i forskellige målgrupper og brancher, virksomhedernes kendskab, potentiale, imagedrivers mv.

Specialrapporten, hvor du kan vælge hvilke andre virksomheder fra årets imageanalyse, din virksomhed skal sammenlignes detaljeret med.

IFOs præsentationsworkshop og den omfattende baggrundsrapport koster samlet kr. 45.500,- ekskl. moms.

LÆS MERE OM IFOs IMAGEPAKKE 2023 HER >

Kontakt adm. direktør og partner Palle Klinke Hansen (pkh@ifo-analyser.dk) eller partner Keld Holmgaard (kh@ifo-analyser.dk), hvis du vil vide mere om Imageanalysen. 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.